Category Archive Uncategorized

น็อต สกรู

October 31, 2018 Comments Off on น็อต สกรู By lang

แหวน (สกรูน็อตเหล็กและอื่นๆ)

น็อต (สกรูน็อตเหล็กและอื่นๆ)

น็อต (สกรูน็อตสแตนเลส)

แหวน (สกรูน็อตสแตนเลส)

ปุ๊ก (สกรูน็อตสแตนเลส)

อื่นๆ (สกรูน็อตสแตนเลส)

สกรู (สกรูน็อตสแตนเลส)

ปุ๊ก (สกรูน็อตเหล็กและอื่นๆ)

สกรู (สกรูน็อตเหล็กและอื่นๆ)

สกรูหัวเหลี่ยม (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวกลม (สินค้าสั่งทำ)

หัวน็อตและหัวแหวน (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวเหลี่ยม (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวแฉก ผ่า จม (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวพิเศษ (สินค้าสั่งทำ)

หมุด ย้ำ และ สลัก (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวกลม (สินค้าสั่งทำ)

อื่นๆ (สินค้าสั่งทำ)

หมุด ย้ำ และ สลัก (สินค้าสั่งทำ)

หมุด ย้ำ และ สลัก (สินค้าสั่งทำ)

สกรูหัวกลม (สินค้าสั่งทำ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง)

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) By lang

ปูนทีพีไอ เขียวซูเปอร์

October 22, 2018 Comments Off on ปูนทีพีไอ เขียวซูเปอร์ By lang

บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์

October 19, 2018 Comments Off on บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ By lang
ยิปซัม

October 19, 2018 Comments Off on ยิปซัม By lang

คลิกแต่ละแบรนด์เพื่อดูรายละเอียดคอนกรีตผสมเสร็จ

October 19, 2018 Comments Off on คอนกรีตผสมเสร็จ By lang

 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงสร้างทั่วไปโดยการออกแบบค่ากำลังอัดประลัยค่ายุบตัว ส่วนผสมประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทีพีไอ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตมาตรฐาน ASTMC
คอนกรีตมาตรฐานซีแพค

รายละเอียด
คอนกรีตปกติที่ใช้โดยทั่วกันมาตรฐานซีแพค ถูกออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหาโครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสมที่ไม่แน่นอนและมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

เหมาะสำหรับงานประเภท
งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

คุณสมบัติ
• มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)
• มีค่ายุบตัว มีให้เลือกใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและวิธีการเท 3 ระดับ คือ 7.5 +/- 2.5ซม. 10.0 +/- 2.5ซม. 12.5 +/- 2.5ซม.
• ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบวุ้น

น่ำเฮงคอนกรีต

ปูนถุง

October 19, 2018 Comments Off on ปูนถุง By lang

คลิกแต่ละแบรนด์เพื่อดูรายละเอียดวัสดุทั่วไป

October 19, 2018 Comments Off on วัสดุทั่วไป By lang

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

เครื่องมือช่าง

October 19, 2018 Comments Off on เครื่องมือช่าง By lang

สีปลาตะเพียนทอง

October 18, 2018 Comments Off on สีปลาตะเพียนทอง By lang

หากท่านสนใจสีรายการอื่นๆเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขาย
โทร 02-688-6081